კორექციული მასაჟი

 

მოქმედებს კანქვეშა ცხიოვან შრეზე და ააქტიურებს ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს. სეანსის პროცესის დროს მანუალური ზემოქმრედება სწარმოებს უშუალოდ ცხიმოვანი ქსოვილის ლოკალური დაჯგუფების ზონებზე.

კორექციული მასაჟის შემდეგ მიიღწევა ამ მონაკვეთებზე ტანის ზედმეტი მოცულობის საგრძნობი შემცირება. კანის ზედაპირზეც შეიმჩნევა დადებითი ცვლილებები.

 

პროცედურის ხანგრძლიობა 20 წთ. (ერთი უბანი)

პროცედურის ფასი 10 ლარი (ერთი უბანი)