კავიტოთერაპია – ზღვის ჰაერი

 

ჩვენი ცხოვრება ყოველდღიურად დაკავშირებულია ზაფხულის თაკარა მზეზე გადახურებულ, მტვრიან, მინარევებით გაჯერებულ ჰაერთან ქალაქის ქუჩებში, კონდენცირებულ „მკვდარ“ ჰაერთან ოფისებში რაც აჩქარებს ასაკოვან ცვლილებებს კანში და იწვევს მის ნაადრევ დაბერებას, არანაკლები პრობლემები უჩნდება სასუნთქ და სისხლის მიმოქცევის სისტემებსაც.       როგორ მოვიქცეთ? მთელი ზაფხულით წავიდეთ სადმე სოფელში,  მთებში, ან ზღვისპირას?!    

კავიტოთერაპია – მკურნალობა ზღვის ჰაერით დაყრდნობილია იმაზე, რომ ზღვის, უფრო სწორედ, მსოფლიო ოკეანის ჰავა წარმოადგენს  ჟანგბადის უდიდეს წყაროს, რომელსაც გამოიმუშავებენ მილიარდობით წყლის მიკროორგანიზმები და წყალმცენარეები.  ზღვის  ჰავა ეხარება ბრონქებს მოიშორონ ზედაპირიდან მავნე ნივთიერებანი. ზღვისპირას ყოფნა ამშვიდებს ადამიანს და ხელს უწყობს მრავალი ნერვული დაავადების მკურნალობას.

 

კავიტოთერაპიის  ყველაზე უბრალო საშუალებაა – ზღვის პირას სეირნობა, პლიაჟზე ყოფნა და დასვენება.

 

ჩვენთან კავიტოთერაპიისათვის ტერასაზე მოწყობილია აერარიუმი, სადაც პაციენტს ვათავსებთ სავარძელში, როგორც წესი ისინი აქ იძინებენ, მშვიდდებიან და სრულ რელაქსაციას აღწევენ.

 

პროცედურის  ხანგრძლიობა 1,5–2,0 სთ.

პროცედურიდ  ფასი 2,5 ლარი