დაჯავშნა და ჯავშნის გაუქმების წესი

 

დაჯავშნა ხდება სასტუმროს საიტის, ელ-ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით. თქვენ განაცხადზე პასუხს მიიღებთ 24-30 სთ განმავლობაში.

 

ჯავშნის დასტურის მიღების შემთხვევაში უნდა წინასწარ გადაიხადოთ დეპოზიტი, რომლის ოდენობაც განსაზღვრულია წერილში, დასტურის მიღებიდან 3 დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჯავშანი გაუქმდება

 

სტუმრის ინიციატივით ჯავშნის გაუქმება ზაფხულის სეზონზე (1 ივნისიდან 30 სექტემბრამდე) ხდება ჩამოსვლის თარიღამდე მინიმუმ 15 დღით ადრე. უფრო გვიან გაუქმება ან გამოუცხადებლობა იწვევს ჯარიმას რომელიც 3 დღის ღირებულების ტოლია. დანარჩენ პერიოდში (1 ოქტომდერი – 31 მაისი) ჯავშნის გაუქმება ხდება მინიმუმ 2 დღით ადრე. უფრო გვიან გაუქმება ან გამოუცხადებლობა იწვევს ჯარიმას რომელიც 1 დღის ღირებულების ტოლია.

ნომრის ღირებულებაში ჩართულია საუზმე ან ოთხჯერადი კვება

დაჯავშნისას ფასები გაანგარიშებულია მხოლოდ მოზრდილებზე. საჭიროების შემთხვევაში ბავშვებისათვის დამატებით ღირებულების გადახდა ხდება შესახლებისას.

 

 

 

დაჯავშნა